Ποσοστό συνολικών θανάτων ανά σύνολο των περιστατικών. Αυτό το ποσοστό θα είναι το ποσοστό θνητότητας στο τέλος της πανδημίας. Το ποσοστό θνητότητας όταν η πανδημία είναι σε εξέλιξη πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο CFR = θάνατοι ημέρας X / Περιστατικά στην ημέρα X – {T} (όπου το T είναι η μέση τιμή της περιόδου από την επιβεβαίωση του περιστατικού μέχρι τον θάνατο). Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να πετύχουμε να χρησιμοποιήσουμε τιμές για τα περιστατικά και τους θανάτους που ανήκουν στην ίδια ομάδα ασθενών

©2022 E-HELLAS.org

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending
COVID-19

Log in with your credentials

Forgot your details?